Toolbox-meeting

Toolbox-meeting of kort veiligheidsoverleg is vaak een organisatorisch probleem voor veel ondernemingen. I.F.T.T.S. biedt de oplossing door een breed aanbod van praktische onderwerpen. Door gebruik te maken van de I.F.T.T.S. toolbox-service bespaart u tijd en uw medewerkers zijn voorzien van een juiste informatie betreffende arbeidsveiligheid.

VCA-gecertificeerde bedrijven dienen minimaal 10x per jaar Toolbox-meetings te beleggen. Voor de succesvolle Toolbox-meeting wordt als uitgangspunt de zogenaamde 5V-methode geadviseerd. De 5Vīs staan voor:

 • Voorbereiden
 • Vereenvoudigen
 • Verpersoonlijken
 • Vertonen
 • Voorschrijven

I.F.T.T.S. is de Toolbox-service gestart om de voorbereiding van de Toolbox-meetings te vereenvoudigen. U selecteert een of meer onderwerpen die u met uw medewerkers wilt bespreken en wij verzorgen voor u de uitwerking. Onderwerpen die u behandeld wilt hebben, maar niet beschikbaar zijn, kunt u ons melden, wij zullen dan zorgdragen voor uitwerking van het onderwerp. Daarnaast ontvangt u van ons een compleet registratieformulier voor de Toolbox-meeting, voorzien van de namen van de medewerkers, waarop u tevens actiepunten kunt opnemen. Per item ontvangt u van ons een uitgewerkt onderwerp op A4-formaat dat u ook aan uw medewerkers kunt verstrekken als naslagwerk. Voor zover van toepassing op het onderwerp, worden behandeld:

 • Risicoīs
 • Ongevallen en incidenten
 • Aandachtspunten
 • Onderhouds- en keuringsintervallen
 • Te gebruiken PBMīs (Persoonlijk Beschermingsmiddel)
 • Van toepassing zijn de wet- en regelgeving