Beheersbaarheid van brand

Beheersbaarheid van brand analyses
Het bouwbesluit heeft de afmeting van een brandcompartiment gelimiteerd tot 2500 m2. In veel gevallen is voor een efficiŽnte bedrijfsvoering deze oppervlakte niet toereikend en het plaatsen van brandwerende muren en deuren brengt veel kosten met zich mee.

NEN 6060

De NEN 6060 biedt de mogelijkheid grotere brandcompartimenten toe te staan op grond van een gelijkwaardige oplossing. Het bewijs van een gelijkwaardige oplossing dient door de ontwerper c.q. aanvrager bij de gemeente ingediend te worden. Dit staat ook bekend als het concept: Beheersbaarheid van brand.

I.F.T.T.S. kan u hierbij behulpzaam zijn door op basis van een vuurbelastingsberekening het maximale vloeroppervlak van een brandcompartiment te berekenen. Mocht de vuurbelasting te groot zijn voor het gewenste vloeroppervlak, dan kan bepaald worden welke aanvullende technische voorzieningen aangebracht kunnen worden om het gewenste oppervlak te realiseren. Technische voorzieningen zijn bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie, een brandmeldinstallatie en/of rook- en warmte-afvoer installatie.

Een stralingswarmteberekening kan noodzakelijk zijn voor het bepalen van de afstand van het gebouw c.q. opslag brandgevaarlijke goederen tot de perceelsgrens. Vaak is er een combinatie noodzakelijk van een vuurbelastingberekening en stralings-warmteberekening.

Rook- en warmteafvoer-berekeningen
Bij grote brandcompartimenten kan de brandweer eisen dat er een rook- en warmte afvoer-berekening overlegd dient te worden, om aan te tonen dat de te plaatsen of bestaande rook- en warmteafvoer installatie een gelijkwaardige oplossing is voor:

  • overschrijding van de maximaal toegestane grootte van het brandcompartiment;
  • overschrijding van de maximaal toegestane vluchtroutelengte;
  • de rook het vluchten niet belemmert (bijv. in een atrium);
  • reductie van de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie;
  • de mogelijkheid tot een succesvolle binnenaanval van de brandweer.

Het resultaat van deze berekening wordt door I.F.T.T.S. in een duidelijk en overzichtelijk rapport aangeleverd.