Brandpreventieplannen

Een door I.F.T.T.S. gemaakt brandpreventieplan is een duidelijk en overzichtelijk plan waarin vooraf alle brandpreventieve maatregelen op grond van de huidige wet- en regelgeving is doorlopen middels een vast stappenplan.

Dit stappenplan begint met een bouwplanbeoordeling van de bouwtekeningen en de aanvullende eisen en wensen van de opdrachtgever conform de eisen van:

  • het bouwbesluit;
  • de gemeentelijke bouwverordening;
  • de plaatselijke gemeentelijke beleidsregels;
  • aanvullende eisen m.b.t. brandbeveiligingsinstallaties.

Na de bouwplanbeoordeling wordt er overleg gevoerd met de opdrachtgever en de brandweer. Door hun ervaring en regelmatige contacten binnen de brandweer spreken onze consultants de taal van de brandweer en kennen zij hun denk- en zienswijze. De consultants vormen hierdoor bij uitstek de intermediair tussen de uitvoerende branche en de brandweer.

Dit alles resulteert in een duidelijk overzichtelijk brandpreventieplan waarin artikelgewijs de gestelde eisen worden aangegeven. Dit brandpreventieplan dient bij de in te dienen bouwaanvraag toegevoegd te worden. Dit bespaart u veel tijd en teleurstellingen omdat de kans op goedkeuring van uw aanvraag bijna gegarandeerd is.

Gebruiksvergunningen & adviezen:
Conform de gemeentelijke bouwverordeningen moeten bepaalde gebouwen voorzien zijn van een gebruiksvergunning. Mocht een gebouw niet aan de gestelde norm van brandveiligheid voldoen, dan krijgt de gebruiker afhankelijk van de situatie, een bepaalde termijn om hieraan te voldoen. I.F.T.T.S. kan u hierbij behulpzaam zijn door te adviseren over de aanpassingen die dienen te geschieden, en kan als intermediair fungeren naar de brandweer.

Ook voor tussentijdse gebouwinspecties kan I.F.T.T.S. u van dienst zijn. Volgens een vaste inspectiemethode wordt het gebouw met een checklist stap voor stap ge´nspecteerd. In het eindrapport treft u niet alleen onze bevindingen aan, maar ook een advies om aan alle betreffende regelgeving te voldoen. U hoeft niet met vraagtekens te blijven zitten en u bent verzekerd van een brandveilige werkomgeving.