Gelijkwaardige oplossingen

Brandveiligheidseisen en gelijkwaardige oplossingen
Het Bouwbesluit en de Modelbouwverordening stellen eisen aan de brandveiligheid van gebouwen. Voldoen aan deze eisen is soms gecompliceerd. Daarbij moet rekening gehouden worden met compartimentering, ontvluchten, constructies, installaties en materiaalgebruik. Zo kunnen de eisen in het Bouwbesluit, afhankelijk van het ontwerp, problemen opleveren voor uitvoering, esthetiek, budget en gebruik van een gebouw.

Welke alternatieve oplossingen zijn er denkbaar, die in vergelijking met de Bouwbesluiteisen, een gelijkwaardig brandveiligheidsniveau opleveren? Om daar zicht op te krijgen is begrip van de regelgeving en de daarin aangewezen normen onontbeerlijk.