PvE

Voordat bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie mag worden ontworpen en aangelegd, moet een zogenaamd Programma van Eisen worden opgesteld.
Dit Programma van Eisen moet door een gekwalificeerde opsteller worden opgesteld. Dit geldt ook voor een ontruimingsalarminstallatie. De consultants van I.F.T.T.S. zijn hiervoor gekwalificeerd.

Een Programma van Eisen moet door de eisende partij (de brandweer of verzekeraar) worden goedgekeurd. Deze hele procedure wordt door I.F.T.T.S. verzorgd. Van het eerste gesprek met de brandweer tot en met de goedgekeurde versie die aan bijvoorbeeld de installateur of branddetectiebedrijf kan worden gegeven.

Een door I.F.T.T.S. opgesteld Programma van Eisen is altijd objectief!