BEVI

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI)
Op 27 oktober 2004 trad het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) inwerking. Het BEVI legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor mensen buiten de inrichting. Het BEVI is opgesteld om de risico’s waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle bedrijven te beperken. Voorbeelden van deze risicovolle bedrijven zijn LPG-tankstations, ammoniakkoelinstallaties en chemische fabrieken. Dit besluit wordt uitgevoerd middels wettelijke normen en een verantwoordingsplicht van het groepsrisico.

Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI)
Naast het BEVI is de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI) op 8 september 2004 ingevoerd. In de REVI zijn de regels voor afstanden en de berekeningen van het plaatsgebonden- en groepsrisico opgesteld.