Veiligheidsbeheerssysteem

Het Veiligheidsbeheersysteem

ARIE-plichtige bedrijven dienen over een Veiligheidsbeheersysteem te beschikken waarin een 7-tal onderdelen zijn te onderscheiden.

  1. organisatie en het personeel;
  2. identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico's van zware ongevallen;
  3. toezicht op de uitvoering;
  4. wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen ("Management of Change");
  5. planning voor noodsituaties;
  6. toezicht op de prestaties;
  7. audits en beoordeling.

Het Plan van Aanpak
Het bedrijf moet over een Plan van Aanpak beschikken waarin zij het aangeeft welke maatregelen en binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen.