ATEX

ATEX 153

Op grond van de Arbowet bent u als werkgever verantwoordelijk voor arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen waar mogelijk explosiegevaar kan zijn. Per 29 juni 2006 moeten alle arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen volledig voldoen aan de ATEX 153 Richtlijn (Arbobesluit Hoofdstuk 3). De implementatie van de ATEX 153 Richtlijn is arbeidsintensief en de kennis op het vakgebied is zeer specialistisch. In deze training leert u alle praktische kennis en vaardigheden die u nodig heeft.

Deze Richtlijn stelt onder andere een aantal organisatorische maatregelen waaronder de opleiding van werknemers. De werkgever verschaft werknemers die werkzaam zijn op plaatsen waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen, voldoende en passende opleiding met betrekking tot de bescherming tegen explosiegevaar.

Voor wie
De training ATEX 153 is bestemd voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen met mogelijk explosiegevaar of werkzaam zijn op plaatsen waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen. Er zijn een drietal gecertificeerde trainingen waarvan het certificatieschema wordt beheerd door de Stichting ATEX.

  • ATEX Management: Beleidsmatig bedoeld voor directie, hoger management, HRM managers
  • ATEX Basis: Bedoeld voor operators, operationeel leidinggevenden, contractors, inkopers, schoonmakers
  • ATEX Engineer: Bedoeld voor medewerkers technische dienst, veiligheidskundigen, medewerkers Arbo en Veiligheid, SHE functionarissen, onderhoudsmonteurs, werkvergunningverstrekkers, preventiemedewerkers, project en maintenance engineers, Field service engineers, etc.

Beoogd resultaat
Na het volgen van de training ATEX 153 hebben de doelgroepen alle praktische handreikingen geleerd hoe te voldoen aan deze Richtlijn en belangrijke onderliggende normen. Niveau 3 staat borg voor een hoog niveau van veiligheidsbewustzijn en praktische regels voor het werken in een explosiegevaarlijke omgeving. Niveau 2 maakt het management wegwijs in de consequenties van ATEX, de bijbehorende aansprakelijkheid en de eisen aan een beheerssysteem. Niveau 1 is de meest uitgebreide training waarin onder andere een stappenplan voor implementatie is opgenomen. Daarnaast wordt diep ingegaan op het herkennen en registreren van brandbare stoffen, het opstellen van een zoneringsplan, het beoordelen van ontsteekbronnen, het formuleren van maatregelen voor risicoreductie en het schrijven van een explosieveiligheidsdocument.

Werkwijze
De training behandelt de praktische uitwerking van de ATEX 153 Richtlijn (Arbobesluit Hoofdstuk 3). In de trainingen komen zowel de theoretische achtergrond als de praktische invulling naar voren. De theoretische blokken worden afgewisseld met praktijkopdrachten. Op deze wijze brengt u de kennis direct in de praktijk.
De examens staan onder toezicht van en zijn erkend door de Stichting Examenkamer.

Programma ATEX Management (Management voorlichting)
1. Inleiding explosieveiligheid
2. Wet en- Regelgeving
3. Consequenties van een explosie
4. Handhaving en aansprakelijkheid, juridische gevolgen
5. Relatie tot andere Wet- en Regelgeving
6. Veiligheidsbeheerssysteem
7. Organisatorische maatregelen
8. Verplichting van een EVD en het stappenplan
9. Technische maatregelen, het kostenaspect

Programma ATEX Basis
1. Inleiding explosieveiligheid
2. Wet en- Regelgeving
3. Consequenties van een explosie
4. Gevarenbronnen
5. Ontstekingsbronnen
6. Het herkennen van gevaarlijke situaties
7. Veilig werken in explosiegevaarlijke omgevingen
8. Bedrijfsregels
9. Veiligheidsmaatregelen
10. Wat te doen bij een explosie

Examen (35 meerkeuze vragen)
Bekendmaking uitslag en uitreiking certificaten

Programma ATEX Engineer
1. Inleiding explosieveiligheid
2. Wet en- Regelgeving
3. Consequenties van een explosie
4. Handhaving en aansprakelijkheid, juridische gevolgen
5. Stappenplan ATEX 153
6. Eigenschappen van stoffen en gassen
7. Gevarenbronnen
8. Ontstekingsbronnen
9. Zonering
10. Technische maatregelen
11. Organisatorische maatregelen
12. Explosieveiligheidsdocument
13. Installatie, inspectie en onderhoud
14. Revisies en wijzigingen
15. Veilig werken in explosiegevaarlijke omgevingen
16. Bedrijfsregels
17. Wat te doen bij een explosie
18. Werkvergunningen
19. Relatie tot ATEX 114 Richtlijn
20. Relatie tot andere Wet- en Regelgeving
21. ATEX markeringen en documentatie
22. Management of Change
23. Veiligheidsbeheerssysteem
24. Technische maatregelen, het kostenaspect

Examen (60 meerkeuze vragen + 5 casus)
Ontvangst uitslag en certificaten binnen 10 werkdagen