Basisopleiding BHV

Sinds 1 januari 1994 is voor alle bedrijven, instellingen en organisaties de wettelijke verplichting ontstaan een aantal BedrijfsHulpVerleners ( BHV-ers) aanwezig te hebben. Dit zijn speciaal opgeleide medewerkers welke direct actie kunnen ondernemen in geval van een calamiteit binnen de organisatie.

Het vereiste aantal BHV-ers is onder andere afhankelijk van het aantal in het gebouw aanwezige personen. Als richtlijn is gegeven dat op iedere 50 aanwezige personen één BedrijfsHulpVerlener aanwezig dient te zijn. Er zijn echter situaties denkbaar, waarbij dit aantal niet toereikend zal blijken te zijn. Hierbij valt te denken aan zorginstellingen, scholen, petrochemie, e.d.
BedrijfsHulpVerleners zijn werknemers, welke een speciale opleiding gevolgd hebben om direct actie te kunnen ondernemen in geval van een calamiteit binnen de organisatie. Hierbij valt te denken aan een brand, een E.H.B.O.-geval of een ontruiming. Dit alles totdat de reguliere hulpdiensten ( politie, brandweer, GG&GD) het van hen over kunnen nemen. Uiteraard dienen de BHV-ers wel over de nodige deskundigheid, ervaring en uitrusting te beschikken om hun taken goed te kunnen vervullen.

Het is van het grootste belang de BedrijfsHulpVerleners goed op hun taken voor te bereiden. Deze voorbereiding begint al bij de opleiding. I.F.T.T.S. biedt haar cursisten een uitgebreide basistraining op diverse locaties in het gehele land. In overleg met onze afdeling Cursusplanning kunt u de gewenste locatie en data vaststellen.

Wij kunnen de Basisopleiding in twee vormen aanbieden, t.w.:

 • deelname van individuele cursisten aan onze Open Inschrijvingen, of
 • inkoop van een in-company opleiding voor max. 15 personen op uw locatie

Toelatingseis: De cursist dient minimaal te beschikken over goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Doelstelling: Het geven van die informatie, welke noodzakelijk is om in geval van een calamiteit binnen de organisatie direct handelend op te kunnen treden. Dit gebeurt aan de hand van het door het Ministerie van Sociale Zaken en Wetenschappen opgestelde opleidingsprofiel

Inhoud: De basisopleiding BedrijfsHulpVerlening is zowel in dagopleiding (2 dagen) als in avondopleiding (4 avonden) te volgen (bij voldoende deelname). Tijdens de opleiding worden de deelnemers getraind in:

 • Levensreddende Handelingen
 • Reanimatie
 • Brandpreventie en –bestrijding
 • Ontruimingsleer

Dagdeel 1. Levensreddende Handelingen
Dit cursusdeel omvat onder andere de navolgende onderwerpen:

 • Elementaire kennis van het menselijk lichaam
 • Bewustzijnsstoornissen
 • Ademhalingsstoornissen
 • Slagaderlijke bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden en de behandeling hiervan
 • Botbreuken
 • Vergiftiging

Dagdeel 2. Reanimatie
Dit cursusdeel omvat onder andere de navolgende onderwerpen:

 • Het belang van reanimatie
 • Wat is reanimatie?
 • De circulatiestilstand
 • De ademhalingsstilstand
 • Reanimeren bij volwassenen
 • Reanimeren bij kinderen/baby’s

Dagdeel 3. Brandpreventie en –bestrijding
Dit cursusdeel omvat onder andere de navolgende onderwerpen:

 • Het verbrandingsproces
 • Het melden van een brand
 • Brandklassen en blusmethoden
 • Blusstoffen en blustoestellen
 • Brandpreventiemaatregelen
Voor het praktijkgedeelte hiervan zal gebruik gemaakt worden van onze Mobiele TrainingsUnit, waarmee diverse branden gesimuleerd kunnen worden.

Dagdeel 4. Ontruimingsleer
Dit cursusdeel omvat onder andere de navolgende onderwerpen:

 • ARBO-wet
 • Wanneer ontruimen?
 • De vluchtroutes
 • De verzamelplaats
 • Zoektechnieken

Cursusduur: De Basisopleiding Bedrijfshulpverlening zal verzorgd worden in 2 dagen of 4 dagdelen, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.

Lestijden: Van 09.00 uur – 17.00 uur. Bij afname van een in-company opleiding zijn in overleg afwijkende tijden mogelijk.

Certificering: De cursisten leggen na afloop van de cursusdag een meerkeuze examen af over de behandelde onderdelen. Indien de cursist dit examen met goed gevolg afrond, ontvangt deze het diploma Bedrijfshulpverlener, uitgegeven door een onafhankelijk examenbureau.

Locatie: Van de opdrachtgever vragen wij t.b.v. de opleiding een instructieruimte ter beschikking te stellen voorzien van overheadprojector, whiteboard en TV + videospeler. Daarnaast dient er op de locatie gelegenheid te zijn om praktische oefeningen (brandbestrijding en ontruiming) te houden.

Deelnemers: Het maximale aantal deelnemers bedraagt 15 personen