Crisismanagement BHV

I.F.T.T.S. kan de module Crisismanagement BHV als in-company training opzetten. Door deze opzet kan effectief worden ingespeeld op bedrijfsspecifieke of werkplekspecifieke situaties en worden reis- en verblijfskosten voor de deelnemers beperkt

Doelgroep: De personen welke in het kader van het ontruimingsplan belast zijn met de besluitvorming, co÷rdinatie en communicatie tijdens calamiteiten in het kader van Bedrijfshulpverlening

Toelatingseis: De deelnemers dienen te beschikken over algemene management- en sociale vaardigheden op MBO/HBO-niveau

Doelstelling: Na het volgen van de module Crisismanagement Bedrijfshulpverlening is de cursist in staat om tijdens calamiteiten binnen de organisatie, volgens de gestelde procedures, op een effectieve wijze beleidsmatige sturing te geven aan de bij de calamiteitenbestrijding betrokken interne en externe diensten

Opzet: Na diverse theoretische inleidingen zullen de cursisten aan de hand van verschillende scenario┤s desk-top oefeningen uitvoeren. Na iedere sessie zal een korte evaluatie plaatsvinden waarna de leermomenten direct in een volgende sessie kunnen worden toegepast

Inhoud: Tijdens de cursus zal o.a. aandacht worden besteed aan:

Theorie:

  • organisatie besluitvorming
  • informatie en beeldvorming
  • verbindingen en communicatie
  • co÷rdinatie
  • verkenning en inzet
  • salvage en evaluatie

Praktijk:

  • uitwerken van diverse scenario┤s

Cursusduur: De module Crisismanagement Bedrijfshulpverlening zal verzorgd worden in 1 dag of twee dagdelen.

Cursustijden: Van 09.00 uur ľ 17.00 uur of in overleg op afwijkende tijden.

Certificering: De cursisten ontvangen na deelname het certificaat Crisismanagement Bedrijfshulpverlening

Locatie: Van de opdrachtgever vragen wij t.b.v. de opleiding een instructieruimte ter beschikking te stellen voorzien van overheadprojector, whiteboard en TV + videospeler. Daarnaast dient er op de locatie gelegenheid te zijn om praktische oefeningen (brandbestrijding en ontruiming) te houden

Deelnemers: Het maximale aantal deelnemers bedraagt 12 personen