Herhaling BHV

De Arbo-wet verplicht de werkgever om de Bedrijfshulpverleners goed opgeleid te houden. Indien gewenst kan aan de hand van een meerjarenplanning gewerkt worden. Hierdoor is het goed mogelijk om de Bedrijfshulpverleners gemotiveerd en goed geļnformeerd te laten functioneren.

Wij kunnen de Herhalingsdag in twee vormen aanbieden, t.w.:

  • deelname van individuele cursisten aan onze Open Inschrijvingen, of
  • inkoop van een in-company opleiding voor max. 15 personen op uw locatie

Doelgroep: Alle medewerkers welke in een eerder stadium de basisopleiding Bedrijfshulpverlener doorlopen hebben.

Toelatingseis: De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig basisdiploma Bedrijfshulpverlener.

Doelstelling: Het opfrissen van de eerder opgedane kennis en het uitdiepen van diverse onderwerpen. Aan de hand van het risicoprofiel van de organisatie zal in overleg met de opdrachtgever een programma vastgesteld worden.

Inhoud: Bij afname van een in-company training kan in overleg met de opdrachtgever(s) een gedeelte van het trainingsprogramma afgestemd worden op de behoeften van de organisatie(s). Aan de hand van een voorgesprek zal een inventarisatie plaatsvinden van mogelijke calamiteiten en situaties binnen uw organisatie(s) en hieraan zal tijdens de opleiding dan ook ruimschoots aandacht geschonken worden. Dit is wat wij als I.F.T.T.S. verstaan onder een maatgerichte aanpak van de BedrijfsHulpVerlening.
Bij de Open Inschrijving zullen algemene onderwerpen herhaald worden en diverse onderwerpen aan de hand van het door I.F.T.T.S. ontwikkelde stappenplan uitgebreid behandeld worden. Hierbij kunt u denken aan verbandleer, epilepsie, suikerziekte, e.d.

Cursusduur: De Herhaling Bedrijfshulpverlening zal verzorgd worden in 1 dag of 2 dagdelen, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.

Lestijden: Van 09.00 uur – 17.00 uur. Bij afname van een in-company opleiding zijn in overleg afwijkende tijden mogelijk.

Certificering: De cursisten ontvangen na de deelname het certificaat Herhaling Bedrijfshulpverlener, uitgegeven door een onafhankelijk examenbureau.

Locatie: Van de opdrachtgever vragen wij t.b.v. de opleiding een instructieruimte ter beschikking te stellen voorzien van overheadprojector, whiteboard en TV + videospeler. Daarnaast dient er op de locatie gelegenheid te zijn om praktische oefeningen (brandbestrijding en ontruiming) te houden.

Deelnemers: Het maximale aantal deelnemers bedraagt 15 personen.