Hoofd BHV

Bedrijven en instellingen met een meer dan gemiddeld risico dienen beleidsmatig aandacht te besteden aan de veiligheidszorg. Voor de functionaris die hiermee belast is/wordt, heeft I.F.T.T.S., in samenwerking met het Nederlands Instituut voor BedrijfsHulpVerlening (NIBHV), de kaderopleiding Co÷rdinator / Hoofd BedrijfsHulpVerlening ontwikkeld.

Doelgroep:

De opleiding is bedoeld voor personen die:

 • Management verantwoordelijkheid dragen binnen de organisatie
 • Algemene managementvaardigheden beheersen, zoals leidinggevende en communicatieve vaardigheden
 • Een MBO/HBO niveau bezitten waarbij de voorkeur uitgaat naar HBO
 • Verantwoordelijk zijn/gaan worden voor het opzetten, implementeren en bewaken van het Arbobeleid aangaande veiligheid in een bedrijf of instelling en/of aangesteld zijn/worden als Co÷rdinator / Hoofd BHV

Toelatingseis: De deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van een MBO diploma of aantoonbaar MBO werk- en denkniveau. HBO niveau verdient voorkeur.

Doelstelling: Na het volgen van de opleiding C/HBHV is de kandidaat in staat om:

 • Relevante informatie aangaande de Arbo-wet en Arbo-besluit, Arbo-regelingen, het Bouwbesluit, Brandveiligheidsverordening, Gebruikersvergunning, Brandveiligheidsconcepten en Wet op de Ondernemingsraden toe te passen binnen de eigen organisatie
 • Verschillende methodieken/modellen voor risico-inventarisatie en -evaluatie toe te passen
 • Een BHV-organisatie op te zetten en te beheren ( organisatie, personeel, financiŰn, middelen, tijdsplanning, verzekering )
 • De projectopdracht ( onderdeel van het examen ) uit te voeren en te verdedigen

Inhoud: De opleiding is opgezet rondom de kwaliteit- en managementcirkel welke beschreven is in de praktijkrichtlijn NPR 5001 'Model voor Arbo-managementsysteem' van het Nederlands Normalisatie Instituut ( NNI ). De opleiding staat onder auspiciŰn van het Nederlands Instituut BedrijfsHulpVerlening ( NIBHV ), welke tevens het examen afneemt.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderdelen ruimschoots aan de orde:

 • Introductie C / HBHV ( Wettelijk kader, BHV, vastlegging, opleiding(en), alarmerings- en waarschuwingsprocedures, deskundige diensten )
 • Arbo-zorg ( Arbo-managementsysteem, Arbo-beleid, vastlegging )
 • Inventarisatie ( Operationele regelkring, risico-inventarisatie en -evaluatie, Arbo-dienst )
 • Organisatie en beheer ( Organisatie BHV, planning, vergoedingen, verzekering, budget )
 • Auditing ( Uitvoeren van audits, brandveiligheidseisen, beveiligingsinstallaties, veilig gebruik van het gebouw )
 • Pakket van eisen ( Arbo-wet, RI&E, deskundigen en Arbo-diensten, BHV-functionarissen, brandpreventie en BHV, brandveiligheidsconcept, gebruiksvergunning, Arbeidsinspectie en BHV )

Documentatie: De opleiding C / HBHV is gedocumenteerd met de onderstaande leerstof:

 • Basisopleiding BHV ( NIBHV )
 • Ploegleider BHV ( NIBHV )
 • Brochure BHV ( NIBHV )
 • Brochure BHV ( MvSZW )
 • Handleiding ontruimingsplannen ( Nibra )
 • Handleiding ontruimingsoefeningen ( Nibra )
 • Leergang Co÷rdinator / Hoofd BHV

Cursusduur: De opleiding Co÷rdinator / Hoofd BHV duurt in totaal 3 dagen. Tijdens de eerste twee dagen wordt de leerstof behandeld en wordt de projectopdracht geformuleerd. Tijdens de derde dag wordt het examen afgenomen.

Cursustijden: Van 09.00 uur ľ 17.00 uur of in overleg op afwijkende tijden.

Certificering: De opleiding wordt afgesloten met een onafhankelijk examen door het NIBHV. Het examen bestaat uit een theorie-examen, het uitvoeren van de projectopdracht en het, ten overstaan van de examencommissie, presenteren en verdedigen hiervan. Op zowel het theorie-examen, de projectopdracht als de presentatie zal de kandidaat worden beoordeeld waarbij de inhoud van de presentatie prioriteit heeft.

Locatie: Nader te bepalen, afhankelijk van vestigingsplaatsen deelnemers Eventueel locatie door u te verzorgen is ook mogelijk.

Data: 2 opleidingsdagen en een in overleg met de cursisten te bepalen datum voor het examen. Definitieve data in overleg met deelnemers vast te stellen

Inschrijving: Inschrijving uitsluitend schriftelijk en in volgorde van binnenkomst. Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers per opleiding.