Opgeleid PERSOON

Cursus Beheerder Brandmeldinstallaties (Opgeleid Persoon)

Brandmeldinstallaties moeten worden onderhouden volgens de norm 2654-1. Deze norm voorziet in de aanwezigheid van een opgeleid persoon voor de betreffende installatie.

De opgeleid persoon is verantwoordelijk voor de bediening, periodieke controles en preventief onderhoud van de brandmeldinstallatie.

De cursus opgeleid persoon wordt door ons, bij voldoende aanmeldingen (8-10 personen), georganiseerd in ons goed geoutilleerde opleidingscentrum of in-company.

Doelgroep:
De cursus opgeleid persoon is bedoeld voor personen binnen een organisatie welke zijn belast met het bedienen en technisch beheer.

Programma:
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Welke rol speelt de opgeleid persoon binnen de organisatie?
  • Technische kennis m.b.t. de diverse onderdelen van de brandmeldinstallatie.
  • Normen en eisen voor het beheer van de brandmeldinstallatie.
  • Praktische opdrachten.

Locatie en duur van de cursus:
De cursus wordt gegeven in onze locatie of in-company. De cursusduur is twee dagen zoals voorgeschreven door het NIBHV. Tussen de eerste en tweede dag dient de cursist op de eigen brandmeldinstallatie enkele praktijkopdrachten uit te voeren.

Cursustijden:
Van 09.00 uur – 17.00 uur of in overleg op afwijkende tijden.

Certificering:
De opleiding wordt afgesloten met een landelijk NIBHV examen. Na afloop ontvangt de deelnemer het officiële NIBHV diploma “opgeleid persoon”. Locatie:
Van de opdrachtgever vragen wij t.b.v. de opleiding een instructieruimte ter beschikking te stellen voorzien van overheadprojector, whiteboard en TV + videospeler. Daarnaast dient er op de locatie gelegenheid te zijn om praktische oefeningen (brandbestrijding en ontruiming) te houden

Deelnemers:
Het maximale aantal deelnemers bedraagt 12 personen