PGS 15

Inhoud en resultaat

Op 28 juni 2005 is de richtlijn PGS 15 vastgesteld. PGS 15 vervangt de richtlijnen CPR 15-1, 15-2 en 15-3. In het vervolg moet bij de aanvraag van nieuwe vergunningen toetsing van de opslag van gevaarlijke stoffen plaatsvinden aan de hand van deze nieuwe richtlijn. De PGS 15 brengt een aantal veranderingen met zich mee. Zo vindt de beoordeling van de opslag van gevaarlijke stoffen nu plaats aan de hand van de vervoerswetgeving ( ADR) en sluiten de uitgangspunten aan bij bestaande wetgeving als het Arbobesluit, BRZO en het Bouwbesluit 2003. In de praktijk betekent dit dat tussen verschillende handhavende instanties overleg over de voorwaarden waaronder de opslag van gevaarlijke stoffen moet plaatsvinden, noodzakelijk is.

Deze cursus geeft inzicht in de systematiek en de voorwaarden die de PGS 15 stelt aan de opslag van gevaarlijke stoffen. Daarnaast krijgt u een overzicht van de raakvlakken met andere wet- en regelgeving. U leert aan de hand van korte opdrachten en praktijkvoorbeelden werken met de systematiek van de PGS 15. Tegelijkertijd reiken wij u praktische handvaten aan voor het gebruik van de richtlijn.

Na deze cursus weet u:

 • Hoe de PGS 15 is opgebouwd.
 • Wat de verschillen zijn met de CPR 15-richtlijnen.
 • Wat de raakvlakken zijn met andere wet- en regelgeving.
 • Welke systematiek bij de vervoerwetgeving wordt gebruikt om gevaarlijke stoffen in te delen.
 • Hoe u moet omgaan met de PGS 15 bij vergunningverlening en handhaving.

Programma
De duur van de cursus is een dag. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Inleiding PGS 15
 • achtergrond
 • relatie met Arbobesluit, Bouwbesluit 2003, BRZO 1999
 • Gevaarseigenschappen van chemische stoffen
 • achtergrond indeling gevaarlijke stoffen
 • indeling volgens de WMS en het ADR
 • Voorschriften
 • Toepassing PGS 15 in de praktijk
 • casuistiek
 • consequenties voor vergunningverlening en handhaving

Doelgroep
De cursus is bestemd voor toezichthoudende instanties, vergunningverleners, adviesbureaus en personen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met de opslag van gevaarlijke stoffen of die hun basiskennis op dit gebied willen bijwerken.

Datum, locatie en prijs
Wij geven de cursus op ons kantoor en in-company. Voor in-company cursussen of een cursus op maat maken wij op verzoek een offerte. In overleg stemmen we het programma af op uw specifieke wensen.
De prijs van deze eendaagse cursus is 275,00 inclusief cursusmateriaal, certificaat, koffie, thee en lunch. Over dit bedrag is geen BTW verschuldigd. Bij in-company cursussen brengen wij apart reiskosten in rekening. Het minimum aantal deelnemers is 10 en het maximum is 16.

Aanmelden en informatie
U kunt zich schriftelijk / per email voor deze cursus opgeven.