Preventiemedewerker

Wijziging Arbowet

Per 1 juli 2005 verandert de Arbowet ingrijpend. Uw organisatie met werknemers in dienst is dan verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen. Een preventiemedewerker is iemand die mede zorg draagt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. Na het invoeren van de wetswijziging moet elke werkgever ten minste één werknemer aanwijzen voor deze taak. In bedrijven met minder dan 15 werknemers mag de werkgever zelf de taak van preventie-medewerker op zich nemen, mits hij/zij daar voldoende deskundig in is.
De deskundigheid en de taken van de preventiemedewerkers zullen afgestemd moeten zijn op de aard en risico's van het bedrijf. Hij of zij moet dus kennis hebben van alle arbo-risico's binnen het bedrijf. In de risico inventarisatie (RI&E) zal specifiek worden aangegeven wat die risico's zijn.
Voor wie werknemers werkzaam binnen kleine tot middelgrote bedrijven die aangewezen zijn om de rol van preventiemedewerker op zich te nemen en nog geen functie als arbo coördinator vervullen.

Doel

Het doel van de cursus is de preventiemedewerker zodanig op te leiden dat hij/zij in staat is de volgende, in de wet vastgestelde, taken te verrichten:

 • Meewerken aan het verrichten of opstellen van uw RI&E én plan van aanpak
 • Adviseren van de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging
 • Uitvoeren of meewerken aan het implementeren van het arbobeleid
 • Geven van voorlichting

Inhoud

De volgende onderwerpen komen zeker aan bod:

Dag 1:

 • Arbowet (en de verplichtingen die daaruit voorkomen)
 • Arbo- en verzuimbeleid binnen de onderneming
 • Rol OR / PVT
 • Communicatie (intern en met externe deskundigen)
 • Uitvoeren van Risico inventarisatie & evaluatie en Plan van Aanpak
 • Praktijkopdracht

Dag 2:
Uitvoeren van Arbobeleid:

 • Beheersmaatregelen (arbeidshygiënische strategie)
 • Bedrijfshulpverlening
 • Gevaarlijke stoffen
 • Schadelijk geluid
 • Uitwerking praktijkopdracht

Afhankelijk van de wensen en achtergrond van de deelnemers wordt een van de volgende keuzemodules behandeld:

 • Inspecties
 • Audits VCA
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Fysieke belasting
 • Machines en gereedschappen
 • Werkdruk
 • Bedrijfshulpverlening
 • TaakRisicoAnalyse
 • Toolboxmeeting

Cursusduur: De module Preventiemedewerker zal verzorgd worden in 2 dagen.

Cursustijden: Van 09.00 uur – 17.00 uur of in overleg op afwijkende tijden.

Certificering: De cursisten ontvangen na deelname het certificaat preventiemedewerker

Locatie: Van de opdrachtgever vragen wij t.b.v. de opleiding een instructieruimte ter beschikking te stellen voorzien van overheadprojector, whiteboard en TV + videospeler. Daarnaast dient er op de locatie gelegenheid te zijn om praktische oefeningen (brandbestrijding en ontruiming) te houden

Deelnemers: Het maximale aantal deelnemers bedraagt 12 personen