ISO 45001

Arbomanagementsysteem

Het invoeren van een managementsysteem voor arbeidsomstandigheden kan het risico van ongelukken, rechtszaken en achter de feiten aanlopen reduceren.

Een arbomanagementsysteem verschaft een raamwerk om de verantwoordelijkheden voor het welzijn van medewerkers te 'managen'. Zodanig dat ze beter worden geÔntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het helpt u zo effectief en efficiŽnt mogelijk de bedrijfsdoelstellingen op het gebied van arbeidsomstandigheden te realiseren.

Een arbomanagementsysteem draagt bij tot het benoemen van de kritische succesfactoren en de daarmee samenhangende bedrijfsprocessen te identificeren, beheersen en verbeteren. Bij het stellen van doelen zult u rekening houden met datgene wat uw eigen werknemers belangrijk vinden en met de eisen en wensen van belanghebbende partijen buiten uw bedrijf, zoals vakorganisaties, overheid en Arbeidsinspectie.

Wat is een arbomanagementsysteem?

Gezondheid en veiligheid op het werk is een kwestie die alle bedrijven aangaat. Het invoeren van een arbomanagementsysteem is een wettelijke eis in veel landen. Hoe blijft u bij met de wetgeving en hoe zet u een systeem op dat u en uw organisatie beschermt? Het antwoord is door het invoeren van een managementsysteem dat het risico van ongelukken, rechtszaken en achter de feiten aanlopen kan reduceren.

Een arbomanagementsysteem verschaft een raamwerk om de verantwoordelijkheden voor het welzijn van medewerkers te 'managen'. Zodanig dat ze beter worden geÔntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Voor uw eigen organisatie is de waarde van een arbomanagementsysteem duidelijk. Het helpt u zo effectief en efficiŽnt mogelijk de bedrijfsdoelstellingen op het gebied van arbeidsomstandigheden te realiseren. Het helpt de kritische succesfactoren te benoemen en daarmee samenhangende bedrijfsprocessen te identificeren, beheersen en verbeteren. Bij het stellen van doelen zult u rekening houden met datgene wat uw eigen werknemers belangrijk vinden en met de eisen en wensen van belanghebbende partijen buiten uw bedrijf, zoals vakorganisaties, overheid en Arbeidsinspectie.

Voor die belanghebbende partijen is het belangrijk dat uw arbomanagementsysteem ervoor zorgt dat het arbobeleid en -doelstellingen (= input) worden gerealiseerd. Zij moeten leiden tot de daarmee corresponderende arboprestaties (=output, zijnde een gewenst niveau van arboveiligheid, bijvoorbeeld uitgedrukt als een ongevalfrequentie of een ziekteverzuimcijfer). Voor die partijen is de precieze inhoud en werking van uw managementsysteem minder van belang dan de resultaten die u ermee boekt.

Arbomanagementsystemen zijn gebaseerd op normen, die een proces van continue verbetering specificeren op het gebied van arbomanagement en bijbehorende wetgeving.